XoXXu
The land, Tanzania and Botswana

Serengeti, Kirawira, East Serengeti, South Serengeti, Ngorngoro, Manyara, Tarangire, Botswana-Okavango

 

Photographers:
Mary Canning
Rosemary Groom
Stephanie Romanach
Matt Winzer
Rachel Winzer
Ingo Winzer

 


 


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


South Serengeti


South Serengeti


Serengeti - Kirawirag


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Manyara


Manyara


Manyara


Manyara


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Zanzibar


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango

 

 


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


South Serengeti


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Manyara


Manyara


Manyara


Manyara


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango

 


 


 


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


Serengeti


South Serengeti


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Seregeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


Serengeti - Kirawira


East Serengeti


East Serengeti

East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


East Serengeti


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro


Ngorongoro

Manyara


Manyara


Manyarar


Manyara


Manyara


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Tarangire


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango


Botswana-Okavango